IĮ „Zebrana“ savo gamybos procesuose diegs skaitmenines technologijas

Nuo 2019 vasario mėnesio IĮ „Zebrana“ pradeda įgyvendinti projektą „Skaitmeninių technologijų diegimas IĮ „Zebrana“.

Projekto tikslas – įmonės gamybos procesų skaitmeninimas sudarant sąlygas įmonės darbo našumo augimui. Projekto metu bus įsigytas CNC baldinių plokščių apdirbimo centras bei skaitmeninio baldų modeliavimo, projektavimo, eskizų ir plokščių išklotinių kūrimo programinė įranga, taip pat įrengta dulkių nutraukimo sistema.

Įdiegtos naujausios skaitmeninės technologijos sudarys sąlygas įmonės darbo našumo augimui.

IĮ „Zebrana“ optimaliai išnaudodama laiką ir resursus įgyvendins projektą maksimaliai pasiekdama paraiškoje numatytus ir užsibrėžtus tikslus bei rezultatus.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT“.

Projekto pavadinimas: „Skaitmeninių technologijų diegimas IĮ „Zebrana“.

Projekto vykdytojas: IĮ „Zebrana“.

Bendra projekto vertė: 102200,00 eur

Projekto vykdymo pradžia: 2019-02-11

Projekto vykdymo pabaiga: 2021-06-10

„Zebrana“ įrangos modernizavimas ir veiklos plėtra

  IĮ „Zebrana“ įgyvendina projektą „IĮ „Zebrana“ įrangos modernizavimas ir veiklos plėtra“ Nr. TELŠ-LEADER-6A-D-11-04-2020. Projektas įgyvendinamas pagal VPS 1 prioriteto priemonės Nr. LEADER-19.2-6 „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ 1 veiklos sritį  Nr. LEADER-19.2-6.4 „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“. Projekto įgyvendinimo vieta: Telšių g. 2C, Rainių  k., Viešvėnų sen., Telšių r. sav. Projekto tikslas – plėsti baldų gamybos veiklą modernizuojant įrangą bei sukuriant naujas darbo vietas tokiu būdu skatinti ne žemės ūkio srities ekonominę veiklą ir gyventojų užimtumą kaimo vietovėje. Projekto metu bus pasiekti šie rezultatai: įsigytos automatinės baldų ruošinių briaunų klijavimo stakles, įsigytas krovininis automobilis, skirtas su įmonės baldų gamybos veikla susijusioms paslaugoms teikti, produkcijai į pardavimo salonus pristatyti, ir  sukurtos 2 naujos darbo vietos darbuotojams, kurių amžius iki 40 m. Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Paramos suma: 48 915,00 eur.